Restoran Dengan Pelayan Robot Pertama Di Malaysia Kini Dibuka Di Kuching

2016 berlalu dan 2017 menjemput. Walaupun sehingga hari ini masih belum ada flying car seperti apa kita harapkan selepas menonton ‘Back to the Future’, kehadiran … Continue reading Restoran Dengan Pelayan Robot Pertama Di Malaysia Kini Dibuka Di Kuching